KILAVUZLAR:
AHA CPR-ECC 2010 Kılavuzunun Türkçe Tam Metni

aha2010kilavuzupdf

____________________________________________________________

      Kardiyopulmoner Resüsitasyon Ve Acil Kardiyak Bakım Bilimi için 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) Kılavuzu. İlk Yardım içi 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Amerikan Kızıl Haç Kılavuzunun 2012 Türkçe Metnine yukarıdaki fotoğrafın üstüne tıklayarak yada sağ üs kısımdaki indirme linkine tıklayarak kılavuzu PDF formatı ile indirebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Paramedik ve ATT ler için Tedavi Protokolleri

hastane öncesi acil tıbbi yardım ve bakım akış şeması yetişkin uygulama kılavuzu hastane öncesi acil tıbbi yardım ve bakım akış şeması çocuk uygulama kılavuzu
____________________________________________________________

Sağlık Bakanlığının Paramedik ve Att için yayınladığı tebliğ gereğince yukarıda yetişkin ve çocuk protokollerine ulaşabilirsiniz PDF olarak indirmek için fotoğrafların üstüne tıklayabilirsiniz.

TEMEL EĞİTİM MODÜLÜ

*Sunumları indirmeden okumak,çalışmak ya da sunum yapmak için fotoğrafın üstüne tıklayarak sunumun bulunduğu sayfaya gidebilirsiniz. Sunumu Powerpoint dosyası olarak indirmek için sağ üst kısmındaki indirme linkine tıklayabilirsiniz.Sunumu word formatında çıktı almak için sağ üst kısmındaki PDF logosuna tıklayarak indirebilir yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

1-Olay Yeri ve Hasta Yönetimi

olayyerivehastayonetimipdfpowerpointlogo2

____________________________________________________________

2-Temel Yaşam Desteği

temelyasamdestegipdfpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

3-İleri Havayolu Uygulamaları

havayolusaglanmasiveyonetimipdfpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

4-Hastane Öncesi Acil İlaçlar

hastaneoncesiacililaclarpdfpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

5-Travmalı Hastaya Yaklaşım

travmalihastayayaklasimpdfpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

6-Ambulans Ekipmanları

ambulansekipmanlaripowerpointlogo2

_____________________________________________________________

7-Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri

hastaveyaralitasimateknikleripdfpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

8-EKG Eğitimi – Elektrokardiografi

ekgegitimielektrokardiografipdfpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

9-Kardiyak Acillere Yaklaşım

kardiyakacillereyaklasimpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

10-Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım

gogusagrilihastayayaklasimpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

11-Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım

solunumsikintisiolanhastayayaklasimpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

12-Krup Epiglottit, Pulmoner Ödem

krupepiglotitpulmonerodempowerpointlogo2

_____________________________________________________________

13-Sıcak soğuk aciller (Yanık-donma)

sicaksogukacillerpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

14-Zehirlenmelerde Acil Yaklaşım

zehirlenmelerdeacilyaklasimpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

15-Nörolojik Acillere Yaklaşım

norolojikacillereyaklasimpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

16-Sıvı Uygulamaları

siviuygulamalaripowerpointlogo2

_____________________________________________________________

17-Diabetik Acillere Yaklaşım

diabetikacillereyaklasimpowerpointlogo2

_____________________________________________________________

18-Obstetrik Acillere Yaklaşım

obstetikacillereyaklasimpowerpointlogo2

 

_____________________________________________________________

İLKYARDIM EĞİTİM MODÜLÜ

      *Sunumları indirmeden okumak,çalışmak ya da sunum yapmak için fotoğrafın üstüne tıklayarak sunumun bulunduğu sayfaya gidebilirsiniz. Sunumu Powerpoint dosyası olarak indirmek için sağ üst kısmındaki indirme linkine tıklayabilirsiniz.

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

temelilkyardimegitimipowerpointlogo2

_____________________________________________________________

HASTA YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

hastayaralınınveolayyerinindegerlendirilmesipowerpointlogo2 _____________________________________________________________

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

temelyasamdestegipowerpointlogo2 _____________________________________________________________

KANAMA VE ŞOK DURUMUNDA İLKYARDIM

kanamavesokdurumundailkyardımpowerpointlogo2 _____________________________________________________________

YARALANMALARDA İLKYARDIM

yaralanmalardailkyardımpowerpointlogo2 _____________________________________________________________

YANIKLAR DONUKLAR VE SICAK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM

yanıklardonmalarvesicakcarpmasindailkyardımpowerpointlogo2 _____________________________________________________________

KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

kırıkcıkıkveburkulmalardailkyardımpowerpointlogo2 _____________________________________________________________

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM

bilincbozukluklarındailkyardımpowerpointlogo2 _____________________________________________________________

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

zehirlenmelerdeilkyardımpowerpointlogo2 _____________________________________________________________

HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

hayvanısırmalarındailkyardımpowerpointlogo2 _____________________________________________________________

GÖZ KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

gozkulakveburunayabancıcisimkacmasındailkyardımpowerpointlogo2 _____________________________________________________________

BOĞULMALARDA İLKYARDIM

bogulmalardailkyardımpowerpointlogo2 _____________________________________________________________

HASTA YARALILARI TAŞIMA TEKNİKLERİ VE İLKYARDIM

hastayaralilarıtasımateknikleripowerpointlogo2