KILAVUZLAR:
AHA CPR-ECC 2010 Kılavuzunun Türkçe Tam Metni

aha2010kilavuzu

____________________________________________________________

      Kardiyopulmoner Resüsitasyon Ve Acil Kardiyak Bakım Bilimi için 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) Kılavuzu. İlk Yardım içi 2010 Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Amerikan Kızıl Haç Kılavuzunun 2012 Türkçe Metnine yukarıdaki fotoğrafın üstüne tıklayarak yada sağ üs kısımdaki indirme linkine tıklayarak kılavuzu PDF formatı ile indirebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Paramedik ve ATT ler için Tedavi Protokolleri

hastane öncesi acil tıbbi yardım ve bakım akış şeması yetişkin uygulama kılavuzu hastane öncesi acil tıbbi yardım ve bakım akış şeması çocuk uygulama kılavuzu
____________________________________________________________

Sağlık Bakanlığının Paramedik ve Att için yayınladığı tebliğ gereğince yukarıda yetişkin ve çocuk protokollerine ulaşabilirsiniz PDF olarak indirmek için fotoğrafların üstüne tıklayabilirsiniz.

TEMEL EĞİTİM MODÜLÜ

*Sunumları indirmeden okumak,çalışmak ya da sunum yapmak için fotoğrafın üstüne tıklayarak sunumun bulunduğu sayfaya gidebilirsiniz. Sunumu Powerpoint dosyası olarak indirmek için sağ üst kısmındaki indirme linkine tıklayabilirsiniz.Sunumu word formatında çıktı almak için sağ üst kısmındaki PDF logosuna tıklayarak indirebilir yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

1-Olay Yeri ve Hasta Yönetimi

olayyerivehastayonetimi

____________________________________________________________

2-Temel Yaşam Desteği

temelyasamdestegi

_____________________________________________________________

3-İleri Havayolu Uygulamaları

havayolusaglanmasiveyonetimi

_____________________________________________________________

4-Hastane Öncesi Acil İlaçlar

hastaneoncesiacililaclar

_____________________________________________________________

5-Travmalı Hastaya Yaklaşım

travmalihastayayaklasim

_____________________________________________________________

6-Ambulans Ekipmanları

ambulansekipmanlari

_____________________________________________________________

7-Hasta ve Yaralı Taşıma Teknikleri

hastaveyaralitasimateknikleri

_____________________________________________________________

8-EKG Eğitimi – Elektrokardiografi

ekgegitimielektrokardiografi

_____________________________________________________________

9-Kardiyak Acillere Yaklaşım

kardiyakacillereyaklasim

_____________________________________________________________

10-Göğüs ağrılı hastaya yaklaşım

gogusagrilihastayayaklasim

_____________________________________________________________

11-Solunum Sıkıntısı Olan Hastaya Yaklaşım

solunumsikintisiolanhastayayaklasim

_____________________________________________________________

12-Krup Epiglottit, Pulmoner Ödem

krupepiglotitpulmonerodem

_____________________________________________________________

13-Sıcak soğuk aciller (Yanık-donma)

sicaksogukaciller

_____________________________________________________________

14-Zehirlenmelerde Acil Yaklaşım

zehirlenmelerdeacilyaklasim

_____________________________________________________________

15-Nörolojik Acillere Yaklaşım

norolojikacillereyaklasim

_____________________________________________________________

16-Sıvı Uygulamaları

siviuygulamalari

_____________________________________________________________

17-Diabetik Acillere Yaklaşım

diabetikacillereyaklasim

_____________________________________________________________

18-Obstetrik Acillere Yaklaşım

obstetikacillereyaklasim

 

_____________________________________________________________

İLKYARDIM EĞİTİM MODÜLÜ

      *Sunumları indirmeden okumak,çalışmak ya da sunum yapmak için fotoğrafın üstüne tıklayarak sunumun bulunduğu sayfaya gidebilirsiniz. Sunumu Powerpoint dosyası olarak indirmek için sağ üst kısmındaki indirme linkine tıklayabilirsiniz.

TEMEL İLKYARDIM EĞİTİMİ

temelilkyardimegitimi

_____________________________________________________________

HASTA YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

hastayaralınınveolayyerinindegerlendirilmesi _____________________________________________________________

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

temelyasamdestegi _____________________________________________________________

KANAMA VE ŞOK DURUMUNDA İLKYARDIM

kanamavesokdurumundailkyardım_____________________________________________________________

YARALANMALARDA İLKYARDIM

yaralanmalardailkyardım _____________________________________________________________

YANIKLAR DONUKLAR VE SICAK ÇARPMALARINDA İLKYARDIM

yanıklardonmalarvesicakcarpmasindailkyardım____________________________________________________________

KIRIK ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

kırıkcıkıkveburkulmalardailkyardım_____________________________________________________________

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM

bilincbozukluklarındailkyardım _____________________________________________________________

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

zehirlenmelerdeilkyardım _____________________________________________________________

HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

hayvanısırmalarındailkyardım       __________________________________________________________

GÖZ KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

gozkulakveburunayabancıcisimkacmasındailkyardım____________________________________________________________

BOĞULMALARDA İLKYARDIM

bogulmalardailkyardım_____________________________________________________________

HASTA YARALILARI TAŞIMA TEKNİKLERİ VE İLKYARDIM

hastayaralilarıtasımateknikleri